sty 06 2016 Szcze­rość nie popłaca, ale przy­naj­mniej...
Komentarze: 0

Wszys­tkie myśli ,uk­ry­te się w Two­jej głowie to niewy­powie­dziane słowa ...
Cza­sem le­piej zat­rzy­mać je dla siebie,
cza­sem dob­rze dać im upust...
Kiedy in­ni do­wiedzą się co myślisz,
zaczną do­ceniać Cię lub nienawidzić.....
ale może praw­da lep­sza jest od nie­szcze­rego milczenia?

Jolina   
Do tej pory nie pojawił się jeszcze żaden komentarz. Ale Ty możesz to zmienić ;)

Dodaj nowy komentarz