sty 06 2016 Seksualnie....
Komentarze: 0

Mo­je doświad­cze­nia w dzie­dzi­nie sek­su ko­jarzyły mi się z ocze­kiwa­niami wo­bec no­wego, wspa­niałego fil­mu, o którym wszys­cy mówią i który wszys­tkich zachwy­ca. Idzie się do ki­na z wielką nadzieją, że będzie tak jak mówią. A po­tem już po wszys­tkim i człowiek wychodzi z ki­na, mrużąc oczy przed os­trym światłem - zmęczo­ny, lek­ko roz­cza­rowa­ny i zdzi­wiony, skąd ten cały szum wokół ta­kiej błahostki. 

Jolina   
Do tej pory nie pojawił się jeszcze żaden komentarz. Ale Ty możesz to zmienić ;)

Dodaj nowy komentarz