sty 10 2016 Jest takie coś...
Komentarze: 0

Jest ta­ki rodzaj ener­gii która myśli uno­si w po­wiet­rze jak drze­wo owo­ce roz­siewa w od­da­li
jest ta­ki chaos że nie wiado­mo gdzie upad­nie ta myśl.

jest ta­kie miej­sce które sprzy­ja te­mu by myśl urosła do roz­miarów czy­nu
jest ta­kie miej­sce gdzie myśl gi­nie jak liść grud­niowy

jest ta­kie miej­sce co myśli o tym które­go nikt nie widzi, ale ono jest, marznie, kur­czy się, zni­ka, ginie...

jest mi­lion ta­kich drzew dają ener­gię, owo­ce, dają wszys­tko, giną

jest wiele is­tnień cen­nych, ener­gią nie spożytych, ginących bez­sensow­nie w bez­dusznym wiet­rznym wszechświecie.

Jolina   
Do tej pory nie pojawił się jeszcze żaden komentarz. Ale Ty możesz to zmienić ;)

Dodaj nowy komentarz